Fornsvenska

fornsvenska

Klassisk fornsvenska eller äldre fornsvenska var den fornsvenska som talades Den kallas klassisk fornsvenska för att språket var relativt stabilt och att de nedärvda ljud- och formsystemen var relativt väl bevarade. Den klassiska fornsvenskan hade också tämligen få lånord. Den bakre gränsen för klassisk. FORNSVENSK LEXIKALISK DATABAS. UPPSLAGSORD. MAX ANTAL TRÄFFAR. 10, 50, , Allt om Fornsvensk lexikalisk databas. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. Fornsvenskan – När kristendomen kom till Sverige under medeltiden, började svenskarna också använda sig av kristendomens latinska alfabet. Först användes bokstäverna bara i kristna texter på latin, men de spreds snart till mer vardagliga användningsområden, till det svenska språket och.

Fornsvenska - med

Eftersom kyrkans folk översatte texter från grekiskan och latinet , så lånades många nya ord in från dessa två språk. Processen pågick till det kring år bara fanns nominativ och genitiv kvar frånsett i till exempel vissa österbottniska dialekter där dessa kvarstår än idag. Det berodde på att kort vokal inte medförde lång konsonant som i modern svenska. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Klostren kan ses som en motpol till kanslispråket som hade främmande influenser. När kort a efterföljdes av kort konsonant förlängdes [a] till [ɑ:

Fornsvenska Video

Språkhistoria 04 Yngre fornsvenska fornsvenska Först användes alfabetet bara axelträning utbildade människor i domkyrkor och klosterskolor, men det spred ikea.sw snart utanför. När kristendomen kom till Sverige under medeltiden, började svenskarna också använda sig av kristendomens latinska alfabet. Det fanns tre möjligheter i nominalfraser www.sistaminuten attribut: Dialekten lågtyska som talades i norra Tyskland påverkade svenskan starkt under medeltiden. Dativ levde kvar i vissa dialekter fram till rastegar av talet.

0 reaktioner på ”Fornsvenska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *